Pár informací o digitální měně Bitcoin: 

 

Bitcoin: je digitální měna, kterou roku 2009 vytvořil Satoshi Nakamoto. Název též označuje Open source software a stejnojmenou peer-to-peer síť. Narozdíl od většiny měn bitcoin není závislý na důvěře v jejího vydavatele. Pro provádění transakcí se využívá distribuovaná databáze napříč body peer-to-peer sítě. K zabezpečení sítě je využita kryptografie, umožňující používat pouze peníze, které vlastním a zabraňující opakovanému využití již utracených peněz. Bitcoin umožňuje pseudonymní držení a převod měny. Bitcoiny mohou být uloženy v osobním počítači ve formě souboru s peněženkou nebo uchovávány pomocí služby třetí strany. Peer-to-peer topologie a chybějící centrální autorita zabraňuje komukoliv manipulovat s hodnotou této měny. Množství mincí v oběhu je předem dané a proto není možné vyvolat umělou inflaci vytvořením jejich většího množství.

 

Snadné použití:

Jakmile se s měnou bitcoin sblížíte, zjistíte, že používání je velmi snadné. Účty lze nastavit během několika minut. Pro založení bitcoin peněženky se vás nikdo nebude ptát na otázky, podepisovat smlouvy či platit poplatky za vedení, apod.

 

Je celosvětová a nezná hranice:

Bitcoiny můžete okamžitě poslat na druhý konec světa úplně stejně jako kamarádovi, který sedí vedle vás.

 

Anonymita:

Neexistuje jediný subjekt, který ovládá bitcoin, všechny transakce jsou prováděny „peer to peer“ tj. od jedné osoby ke druhé. Tím jsou všechny transakce zcela anonymní. Všechny transakce i prostředky v peněžence jsou definovány pomocí adres, což je řetězec 34 znaků. Žádné osobní údaje.

 

Decentralizovaná měna:

Neexistuje centrální úřad či vláda, která ovládá Bitcoin. Banky, vlády a jiné instituce nedisponují nástrojem, jak kontrolovat transakce s bitcoiny a nejsou schopni sledovat tok finančních prostředků mezi jednotlivými uživateli bitcoinů.

 

Je neprolomitelná:

Princip Bitcoin sítě je zajištěn kryptografií a silným šifrováním, které je ve známém vesmíru neprolomitelné.

 

Nemá konkurenci:

Originalita Bitcoin spočívá v tom, že i přes skutečnost, že se jedná o software, není možné ho nijak zkopírovat. Můžete jej buď vytěžit, nebo získat od někoho, kdo ho již vlastní. Tato kryptoměna přinesla opravdu technologický pokrok v platebním systému, který strčil do kapsy všechny banky.

 

Bitcoin je pohodlný a levný:

Okamžité převody, nízké náklady transakce, bez potřeby debetní / kreditní karty nebo bankovního účtu.

 

Kdo provozuje Bitcoin? Jaká firma je za Bitcoinem?

 

Na to je krátká odpověd, nikdo. Bitcoin je provozován kolektivně všemi uživateli, kteří jej používají. O softwarovou stránku sítě se stará organizace Bitcoin Foundation. V září 2012 vznikla organizace Bitcoin Foundation, která se stará o infrastrukturu okolo Bitcoinu a o hlavního klienta. Každá změna v systému, kterou Bitcoin Foundation nebo kdokoli jiný učiní, musí schválit majorita uživatelů v síti.Ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohou měnu ovlivňovat, ničit, padělat, zabavovat, kontrolovat transakce nebo způsobovat inflaci. Veškerá komunikace v síti probíhá pomocí počítačového programu (nebo jiného klienta, např. na mobilu), který přímo komunikuje s dalšími uzly (účastníky). Účastníci jsou dvojího druhu: koncoví uživatelé a těžaři. Každý účastník může být koncový uživatel, těžař, anebo obojí. Nikdo jiný kromě uživatelů a těžařů v síti nefiguruje.

 

Koncoví uživatelé:

Jsou lidé, kteří si posílají peníze. Každý uživatel má jednu nebo více peněženek, které slouží jako adresy pro platby. Současně si také udržují distribuovanou databázi všech proběhlých transakcí v síti – tzv. blockchain (v případě plnohodnotného klienta; je možné se na databázi ptát jiného důvěryhodného uzlu, popř. si udržovat jen část). Tak každý uzel ví, která mince/část v síti patří které peněžence. Každé peněžence náleží soukromý a veřejný klíč. Pokud chce uživatel poslat peníze, vezme patřičný obnos svých mincí + případný poplatek a vytvoří transakci, kterou podepíše soukromým klíčem. Tuto informaci rozešle všem uzlům (uživatelům), ke kterým je připojen, ti to rozešlou dalším apod. do celé sítě. K příjemci tak informace o platbě probublá téměř ihned (v řádu sekund), transakce však ještě není tzv. potvrzena.

 

Těžaři: 

Potvrzují transakce v síti. Těžař seskupí transakce čekající na potvrzení, přidá k nim odkaz na předchozí potvrzený blok transakcí a údaj zvaný kryptografická nonce. Snaží se najít takovou nonci, aby se hash nového bloku vešel pod sítí stanovený limit. Limit je nastaven tak, aby se to v celé síti dařilo průměrně jednou za 10 minut, takže nalezení vhodné nonce je obtížné a to tím více, čím výkonnější celá síť je. Těžař, kterému se nalezení nonce a tím i vytvoření a potvrzení nového bloku transakcí podaří, si ponechá veškeré poplatky ze zahrnutých transakcí a odměnu za potvrzení bloku. Odměna za potvrzení bloku je momentálně 12,5 BTC a jedná se o jediný a předem stanovený způsob emise nových bitcoinů. Odměna se však každých 210 000 bloků (tj. každé 4 roky) snižuje na polovinu a růst množství peněz zpomaluje. Nejbližší změna půlení odměn těžařů proběhla 9.7.2016 a další změna proběhne v roce 2020.  Těžař si může vybrat, které transakce do nového bloku zahrne a které ne (podle výše poplatku), nyní je ale většina těžařů ochotna přijímat i transakce bez poplatku. Je důležité zmínit, že protože je síť anonymní, těžaři neví nic o odesílatelích ani příjemcích a jediným smysluplným kritériem pro zahrnutí nebo nezahrnutí transakce do bloku je právě zvolený poplatek. O tom, který těžař první nalezne vhodnou nonci (a rozhoduje o zařazení transakcí) rozhoduje náhoda. Transakční poplatky a odměna za potvrzení bloku jsou ekonomickou motivací činnosti těžařů. Snižováním odměny dojde ke stále většímu vyžadování transakčních poplatků.